Guy Martens nieuwe voorzitter bij Toerisme Lanaken

Het nieuwe gemeentedecreet verplicht het gemeentebestuur tot de omvorming van de V.V.V.-Lanaken vzw naar een EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap). Met deze omvorming breekt een nieuw tijdperk aan voor het autonome V.V.V.-bestuur en laten ze zich na 33 jaar omdopen tot “Toerisme Lanaken”.

Welkenhuyzen Bertie

“Na bijna 33 jaar LAT-relatie ontstaat er nu een huwelijk tussen Toerisme Lanaken en het gemeentebestuur”, aldus Mark Curvers, Schepen van Toerisme. Tijdens de recente installatievergadering dankt Schepen Mark de oude ploeg voor al die jaren inzet en wenst hij de nieuwelingen veel succes toe. Mark Curvers vervolgt: “Met deze installatie komen Toerisme Lanaken en het gemeentebestuur tegemoet aan de wettelijke verplichting om de autonome vzw om te vormen tot een EVA. Ook zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. Grootste vernieuwing hierbij is dat de Algemene Vergadering voortaan uit twee categorieën van leden bestaat. Onder de werkende leden Categorie A ressorteert de gemeente Lanaken, vertegenwoordigd door de afgevaardigden en aangeduid door de Gemeenteraad. De leden namens Categorie B zijn afkomstig uit de toeristische sector. Er is ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en Toerisme Lanaken waarin beide partners hun rechten en plichten bundelen. Lanaken is wellicht de eerste gemeente in Limburg die deze omvorming gerealiseerd heeft”. Tijdens de officiële installatievergadering is ook een nieuwe voorzitter verkozen. Met volstrekte meerderheid van stemmen gaat die eer naar Guy Martens. Martens is reeds vanaf het prille begin lid van Toerisme Lanaken, circa 20 jaar ondervoorzitter en mag dus nu de vergadering voorzitten. “Ik stond destijds aan de wieg bij diverse projecten zoals de opstart van het huifkartoerisme en de uitwerking van diverse fiets- en wandelroutes. Met toeristische toppers als Oud-Rekem en Domein Pietersheim hoop ik te samen met een enthousiaste ploeg Lanaken toeristisch verder op de kaart te zetten”, besluit Guy Martens.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio