Verlies van 215 miljoen euro voor NMBS in 2010

Vervoersmaatschappij NMBS heeft het voorbije boekjaar een verlies van 215 miljoen euro geleden, bij een omzet van 2,19 miljard euro. In 2009 werd nog een verlies van ruim 473 miljoen euro geboekt.

Het verlies vorig jaar was vooral te wijten aan de vrachtdivisie.

belga.be

Daar was er weliswaar een toename van de volumes (tot 39 miljoen ton), maar liep het verlies op tot 202 miljoen euro, onder meer te wijten aan een provisie van 95 miljoen euro in het kader van het door Europa opgelegde herstructureringsplan. Sinds februari van dit jaar is NMBS Logistics een verzelfstandigd filiaal. Bij het passagiersverkeer (NMBS Mobility) werd een groei van 2,4 procent van het aantal reizigers opgetekend, maar deze activiteit blijft wel verlieslatend (-32,6 miljoen euro). Het internationaal reizigersverkeer maakt winst (19,4 miljoen euro), bij een stijgend passagiersaantal (+2,5 procent). De schuldgraad van de NMBS groep is intussen opgelopen tot 3,079 miljard euro, waarvan 783 miljoen euro voor rekening van de NMBS. Als verklaring voor de oplopende schulden verwijst het bedrijf naar de omzetdaling, duurdere elektriciteitsprijzen, hogere personeelskosten (indexering) en de financiering van nieuw materieel. In een begeleidend commentaar haalde CEO Marc Descheemaecker uit naar de imagoschade die het bedrijf de voorbije weken heeft opgelopen, "door het lekken van verkeerde of onvolledige informatie". "De NMBS Groep behoudt een positieve kasstroom (EBITDA) maar boekt een negatief nettoresultaat (...) NMBS zelf draagt door zijn significante resultaatsverbetering bij tot de sanering van de groep", luidde het. De bedrijfsrevisoren hebben de rekeningen van 2010 goedgekeurd zonder voorbehoud, maar mét opmerkingen. Vorige week raakte bekend dat de aandeelhouder (NMBS holding) zich eerst garant moest stellen vooraleer het licht op groen werd gezet. Ook vorig jaar werd al een dergelijke "continuïteitsverklaring" afgeleverd. De vakbonden van hun kant weigerden maandag hun goedkeuring te geven in de paritaire commissie, naar eigen zeggen omdat ze niet over alle gevraagde informatie konden beschikken. "De bedrijfsrevisoren zeggen dat de continuïteit van het bedrijf enkel kan gewaarborgd worden met de uitvoering van de herstelplannen. Maar de vakbonden vragen al weken om die plannen integraal te kunnen inkijken en dat gebeurt niet", verklaarde Luc Piens van ACV-Transcom. Het sociale klimaat bij de spoorwegmaatschappij blijft intussen verder verzuren. Maandag kwam ook de "werkgroep cargo" bijeen en daar raakten de gesprekken volledig geblokkeerd. Oorzaak, aldus ACOD en ACV-Transcom, is dat de directie geen garantie kan geven over de creatie van 531 statutaire voltijds equivalenten. "Het gaat hier nochtans om een afspraak in het kader van de CAO bij Logistics. Deze mensen voeren niet-discriminerende rangeeractiviteiten uit, wat volgens ons een kerntaak moet blijven van de spoorwegen, vandaar hun statuut", legt Piens uit. Volgens de bonden stelt de directie de afspraken van de CAO van november vorig jaar alweer ter discussie.