Acties petroleumsector: verschillende fabrieken liggen stil

De aangekondigde staking in de petroleumsector, uit onvrede met de houding van de werkgevers in het cao-overleg, lijkt goed te worden opgevolgd. Dinsdagvoormiddag lagen volgens de vakbonden een aantal bedrijven stil: meer bepaald de smeervet- en oliefabrieken van BP, Shell en Total in de Gentse haven en het depot in Feluy.

belga.be

Het gemeenschappelijk vakbondsfront BBTK, LBC en ACLVB besloten tot de actie, omdat het cao-overleg blokkeert. De bonden hekelen de starre houding van de werkgevers, bijvoorbeeld rond extra rustdagen of dagarbeid voor oudere werknemers, of hertewerkstelling in de sector. De actie van dinsdag is mogelijk de eerste in een reeks. Dinsdag waarschuwden de bonden dat, "als de werkgevers halsstarrig 'neen' blijven zeggen, er nieuwe en verscherpte acties zullen volgen". Dinsdag werd er gestaakt bij BP, Shell en Total in de Gentse haven en in de opslagplaats van Oiltanking. Ook in Antwerpen waren er acties, meer bepaald in de opslagplaatsen van VOPAK, Oiltanking, Nafta, BP en Castrol, alsook in de smeeroliefabriek van Q8. In de Antwerpse raffinaderijen (Total, BRC, ESSO en Petroplus) werd eveneens actie gevoerd, maar daar werd wel een veiligheidsbezetting gegarandeerd. Volgens de bonden zullen er door de staking vertragingen zijn met de oliebevoorrading, maar van zware hinder zou er geen sprake zijn. Dinsdagmiddag brengt een delegatie bedienden een bezoek aan de hoofdzetel van de werkgeversfederatie, de Belgische Petroleum Federatie, aan de Kunstlaan in Brussel.