Aanstelling pastoor Albert Hindrix

- Reeds van in september 2010 is er in onze federatie een nieuwe pastoor aanwezig, nl. E. H. Albert Hindrix. Hij is gaan wonen in de pastorie van Veldwezelt en zorgt vooral voor de parochies Veldwezelt en Kesselt, maar deelt ook in de taken voor de andere parochies.

Guy Bijnens

- Zijn officiële aanstelling is een beetje uitgesteld, omdat wij ook als federatieteam een weg wilden afleggen. Maar nu zijn wij zover. Pinksteren leek ons een goed moment, u begrijpt wel, met het waaien van de geest! - Pastoor Hindrix zal officieel opgenomen worden in onze ploeg van pastoors en diakens, en met ondersteuning van het ganse federatieteam. De officiële aanstellingviering zal doorgaan in de centrumkerk van Lanaken, nl. de vernieuwde St. Ursulakerk, op Pinksterzondag 12 juni om 14.30 uur. - Deken Luc Herbots, Maasmechelen, zal deze viering voorgaan namens onze bisschop. De zang zal in deze viering verzorgd worden door een gelegenheidskoor, samengesteld met koorleden uit onze verschillende parochies, met Frederik Verhooghe als dirigent. Dit gelegenheidskoor houdt een eenmalige repetitie op vrijdag 10 juni om 19.30 uur in de St. Ursulakerk. Van harte willen wij oproepen om dit gebeuren vanuit de verschillende parochies met een talrijke delegatie te ondersteunen. Alleen door onderling nauwer met elkaar verbonden te zijn en samen te werken heeft onze christelijke gemeenschap in Groot-Lanaken nog een toekomst. Laten wij de priesters en diakens steunen in onderlinge verbondenheid. Jos Vanderlee, pastoor-moderator


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio