Genetische manipulatie, Willy Degheldere, Brugge

Nog erger is dat kleine groepen protesteren tegen genetische behandeling om gifbespuiting te verhinderen en anderzijds niets tegen hebben van bespuiten met gif om ziekten te weren ! Is dat nog normaal redeneren of kan men geen onderscheid meer maken ?

- - -