Samen

Samen dragen we de kist van onze overleden moeder. Het geeft iets troostends, een gevoel dat we goede zonen zijn. Dit besteden we niet uit aan vreemden; deze laatste zorg aan onze op hoge leeftijd overleden moeder doen we zelf. Het was moeder die ons zes zonen gedragen heeft en nu dragen we haar uit eerbied en erkentelijkheid.

Ann

Het geeft ook een soort verbroedering. We zijn niet alleen goede zonen maar ook goede broers. In lange tijd zijn we ons niet zo letterlijk en figuurlijk nabij geweest. De twee kleinsten vooraan, de twee grootsten van achter en wij ertussen in. Helemaal in stijl loopt het niet, ieder heeft zo z'n eigen tempo en de lasten zijn niet altijd even gelijk verdeeld. Maar dat past bij ons en doet ons mild naar onze verschillen kijken. De dood die een tijdperk afsluit maar ons ook helpt als kinderen samen verder te gaan. De dood is voor gelovigen niet het einde zegt de bijbel, maar biedt ons zelfs in dit leven al een nieuw begin aan. In vertrouwen dat voor God niets verspild of zinloos is en Hij alles betekenis geeft.