Vergoeding slachtoffers misbruik

De Belgische kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken een schadevergoeding betalen. Het gaat om zaken die verjaard zijn of waarin de dader niet meer kan vervolgd worden. De bisschoppen vinden het hun morele verantwoordelijkheid.

vtm.be