Zweden en Griekenland

Besparingen of nieuwe belastingen om de overheidsfinanciën te saneren? Dat was de vraag waar onze politici zich zondag druk over maakten in De Zevende Dag. En zoals u al kon vermoeden, vonden alle partijen dat er vooral moet bespaard worden omdat de fiscale druk in dit land al de derde hoogste van de wereld is. Al gingen de voorbeelden wel vooral over nieuwe belastingen.

HBvL.be Het Belang van Limburg

We hebben een hoge belastingdruk. Op zich is dat niet erg. We zien dat de landen met een hogere belastingdruk veelal ook de meer welvarende landen zijn. En met een betere dienstverlening naar hun burgers. Hier loopt het mis in België.

We hebben een hoge belastingdruk, maar de dienstverlening is niet in verhouding. Onze wegen zijn slecht, onze treinen zijn nooit op tijd, de administratieve en justitiële molens malen langzaam, de regelgeving is te complex, onze uitkeringen en pensioenen zijn de laagste van Europa. De verhoudingen kloppen niet. We zijn het Zweden van de belastingen en het Griekenland van de dienstverlening. Onze overheden moeten zich in vraag stellen. Moeten ze wel doen wat ze allemaal doen? En wat ze wel doen, moet beter.

Een ander fundamenteel Belgisch probleem is dat van de controle. Ook nu weer heet het dat de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude moet worden opgedreven. En zal er bij de opmaak van de begroting voor volgend jaar ook een concreet cijfer naar voren worden geschoven dat men moet halen. Uitstekend.

Maar aan de andere kant moeten we vaststellen dat dit elk jaar wordt gedaan. Dat dit al decennia lang zo is. Hoe kan dat nu? Ook u kent het antwoord. De regelgeving is te complex en er wordt duidelijk te weinig gecontroleerd én gesanctioneerd. Overigens, veel sociale fraude – we hebben het dan vooral over zwartwerk – wordt door de overheid mee in de hand gewerkt. Onze uitkeringen zijn zo laag dat veel mensen wel verplicht zijn om wat in het zwart te werken om zo aan een menswaardig inkomen te raken. En voor de zwarte werkgever is het financieel interessant. Dit praat zwartwerk niet goed, het is wel een verklaring waar iets aan moet gedaan worden. En dan zitten we opnieuw bij onze belastingdruk.

En nu we het toch over belastingdruk hebben, ook de bedrijfswagens hebben daar iets mee te maken. Wil een werkgever zijn werknemer belonen, dan zijn de sociale lasten op het bijkomende loon zo hoog dat het sop de kool niet waard is. De uitweg is de bedrijfswagen. Dat de regering de bedrijfswagen eventueel op een andere manier wil belasten om te komen tot een meer milieuvriendelijk wagenpark, kunnen we volgen. Maar de uiteindelijke totale factuur moet dezelfde blijven. Anders spreken we van een ordinaire belastingverhoging.

Eric Donckier