Jij, die mij kent

Iemand leren kennen gebeurt niet in één keer. Het is door een aaneenschakeling van ervaringen in het omgaan met elkaar dat een relatie groeit. Soms zeggen we wel eens: “Ken je me nu nog niet?”, als iemand die al een tijd met ons op weg gaat zich in onze bedoelingen vergist. Iemand door en door kennen is eigenlijk menselijk niet mogelijk.

Ann

We zijn wel het diepst gekend door Jezus in ons eigen hart. Daar kan geen mens bij.

Dat Jezus leeft kunnen we daar ontdekken, in ons eigen hart. Maar ook om Jezus te kennen is ervaring nodig. Leerling zijn van Jezus is steeds meer kennis hebben van de intieme band tussen Hem en Zijn Vader. Of met andere woorden: de Geest ontvangen. Een wat vreemde gast omdat Hij niet zichtbaar is voor de wereld. Maar als je de Geest volgt weet Jezus dat je Hem bemint. Want de Geest gaat uit van de eenheid tussen Jezus en Zijn Vader. Hij zal zich dan van nog meer nabij doen kennen.