communautaire problemen

Met veel gedruis en gedram wordt de naamswijziging van de Franse Gemeenschap rondgebazuind.

x

Voor enkele jaren deed het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een gelijkaardige politieke keuze toen het besliste om de notie “hoofdstedelijk” overal te schrappen tenzij daar waar het om juridische redenen echt moest behouden blijven.

Enerzijds wou Bruxelles af van zijn hoofdstedelijke plichten (communautaire neutraliteit, respect voor elkaars grenzen, toepassing taalwet,...);

anderzijds, bleef Bruxelles wel hameren op nieuwe federale middelen voor een “hoofdstedelijke functie” die het ... afwees.

De Vlaamse onderhandelaars blijven deze logica blijkbaar nog steeds cartesiaans vinden en stellen dan ook een onvoorwaardelijke herfinanciering van Brussel voor.