Meting fiscale achterstand loopt nog steeds mank

De meting van de fiscale achterstand verloopt nog steeds niet naar behoren. Dat blijkt uit een verslag van het Rekenhof, dat zich over het beheer van de fiscale achterstand - de niet betaalde schuldvorderingen op het vlak van directe belastingen en btw - heeft gebogen.

belga.be

Het Rekenhof voerde in 2004 al een audit uit van de verslaggeving over de fiscale achterstand. Het stelt zeven jaar later vast dat de bevindingen van toen nog steeds actueel zijn en dat de meting van deze achterstand "nog niet beantwoordt aan de criteria van begrijpelijkheid, betrouwbaarheid, relevantie en vergelijkbaarheid". Volgens het verslag bleken de ontvangstenbedragen per categorie van de fiscale achterstand en de bewegingen tussen de categorieën geen correct beeld te geven van de ontvangsten en transfers. "Het is daardoor niet mogelijk de invorderingpercentages per categorie te berekenen en de evolutie van de invordering, bijvoorbeeld van de eisbare vorderingen, te evalueren", luidt het. Daarom meent het Rekenhof dat de structuur en de presentatie van de verslaggeving moeten worden aangepast. Ook de werkelijke ontvangsten- en transferbedragen moeten verifieerbaar worden vastgesteld en meegedeeld. Een belangrijk probleem blijkt zich te situeren bij STIMER, de informaticatoepassing voor de registratie van de invordering en inning van fiscale schuldvorderingen. Die is nog operationeel en pas vanaf wanneer dat wel het geval is, zal volgens het Rekenhof de nieuwe organisatiestructuur bij de Administratie van de Invordering werkzaam zijn.