Oppositiepartijen waarschuwen voor financiële gevolgen van het NAC

Alle gemeenteraadsleden van de oppositie hebben gezamenlijk een waarschuwingsbrief verstuurd naar de inwoners. De waarschuwing slaat op de bouw van het Nieuw Administratief Centrum (NAC). De oppositie waarschuwt in de brief de inwoners voor de hoge kosten die de bouw van dit project met zich meebrengt.

stijn van dingenen

“We willen de inwoners verwittigen dat de gemeentelijke kas leeg is na de bouw van het NAC. Het is zelfs erger: de gemeente zal 30 jaar lang 1,5 miljoen euro per jaar moeten afbetalen aan een lening. Bovendien zit in het scenario verweven dat zowat alle gemeentelijke eigendommen in de uitverkoop worden gezet. Dat legt een enorme hypotheek op de financiële toekomst van onze gemeente, iets wat eenieder goed moet beseffen”, aldus CD&V-voorzitter Ludo Vanoppen. “Bovendien vinden we het niet eerlijk dat niemand de stem van de bevolking heeft gehoord in dit dossier. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma en ook de gemeenteraad werd buitenspel gezet door het autonoom gemeentebedrijf”, vult Jules D’Oultremont (S&D) aan. "Zo'n autonoom gemeentebedrijf (AGB) mag dan wel handig zijn om bij de bouw de BTW te recupereren, het is een kaakslag voor al onze inwoners die in 2006 hun stem hebben uitgebracht. Zo'n zwaar dossier doorduwen zonder je inwoners hierin te kennen is echt ongehoord. Ook de gemeenteraad- en ocmw-raadsleden hebben geen stem in het AGB, maar de gemeente staat wel borg voor alle schulden die het AGB maakt. Onaanvaardbaar als je 't ons vraagt." Ook Vlaams Belang is boos. “Het NAC gaat onze bevolking handenvol geld kosten, en dat terwijl er heel wat andere noden zijn. Kijk maar naar de armoede of de criminaliteit”, besluit Ludo Diliën. “Er dreigt een financieel tekort te ontstaan door dit NAC om ook in de volgende legislaturen deze problemen grondig aan te pakken. We willen de bevolking nu al waarschuwen dat een nieuwe belastingverhoging misschien de enige oplossing is om meer beleidsruimte te creëren. Met dank aan dit groteske prestigebouwwerk van de regenboogcoalitie: een gebouw waar niemand om gevraagd heeft en dat als voornaamste doel heeft groots te kunnen uitpakken bij de verkiezingen in 2012.” Het is voor het eerst dat de oppositiepartijen met één stem naar buiten treden in de gemeente. Burgemeester Yzermans reageert rustig op het pamflet. "Stilstaan is achteruitgaan. Deze mensen weten al jaren dat onze medewerkers nood hebben aan een nieuwe huisvesting. Al de bestaande gebouwen onderhouden en vernieuwen kost de gemeente op termijn veel meer. Bovendien werken we bij de bouw van het NAC met de nieuwste ecologische technologieën, iets wat op termijn eveneens rendeert. Door ons sober beleid kunnen we de gemeentelijke rekening in 2010 afsluiten met een overschot van 2 miljoen euro. Hier zit bovendien de lening van het NAC al in verwerkt, dus waar praten we over. Mensen bang maken over dit project is een boomerang die zal terugkomen, als het af is en de mensen de vooruitgang en het voorbeeld hierin gaan zien volgend jaar."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio