De Gucht

In het TV-programma Reyers Laat heeft Europees commissaris weer eens zijn licht laten schijnen over de nationale politiek.

x

Hij vindt dat de drie Vlaamse traditionele partijen naar de Franstaligen moeten stappen met de wil om een regering te vormen zonder de N-VA maar met de belofte van de Franstaligen om een serieuze staatshervorming, de splitsing van B-H-V en allerlei grote hervormingen door te voeren. Daar is dixit De Gucht de tijd nu rijp voor.

Is Mr. De Gucht dan zo naïef om te denken dat de Franstaligen hun beloften nu wel zullen houden.

Graag een vraag aan Mr. De Gucht: heeft de Open-VLD tijdens twee legislaturen, 1999 – 2007, onder de grote staatsman Verhofstadt dan nooit deze beloften gevraagd aan de Franstaligen of hebben deze laatsten de liberalen dan zovele jaren een neus gezet door hun beloften niet te houden. Misschien was er toen de tijd niet rijp voor na 30 jaar.

Mr. De Gucht kan dan als commissaris in Europa goed werk verrichten, dat hij zich gelukkig prijst voor zijn mooi postje want wie kan zoiets bemachtigen, dat hij zich nu vooral niet meer mengt in de nationale politiek.

Zo een fraaie bedoening was zijn ‘broederstrijd’ binnen de partij toen Verhofstadt hem als voorzitter gewoon opzij schoof nu ook niet en de verkiezingsuitslag van 2010 was ook niet direct een succes om de oude garde van Open-VLD nu kritiek te laten geven op andere partijen. Alexander De Croo weet tenminste wat bescheidenheid is en wil evenzeer op een constructieve manier meewerken aan een democratisch verkozen regering.

Het is wel algemeen geweten dat de heer De Gucht een afkeer heeft van alles wat volgens hem een té Vlaamse reflex heeft.

Uitlatingen dat 72 % van de Vlamingen niet voor de N-VA gestemd hebben is eigenlijk kinderachtig en niet te verwachten van een Europees commissaris, want in zijn visie lust dus 86 % van de Vlamingen geen pap van De Gucht zijn liberale gedachten en Ideeën.

Geef Vlaanderen wat Vlaanderen vraagt via democratische verkiezingen en wat uiteindelijk Vlaanderen toekomt. Voor de rest, veel succes in Europa Mr. De Gucht.