OESO verhoogt groeiprognoses voor België

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht een economische groei in België van 2,4 procent dit jaar en van 2,0 procent in 2012.

De OESO verhoogt daarmee haar prognoses. Tot nu toe sprak de organisatie van een groei van 1,8 procent in zowel 2011 als 2012, zo blijkt uit overzichtscijfers op de website van de Nationale Bank van België.

belga.be

"De heropleving zal meer evenwichtig worden naarmate de gezinsuitgaven en de privé-investeringen aantrekken, maar de groei zal gematigd worden door de verstrenging van de budgettaire politiek en de geleidelijke terugtrekking van monetaire steunmaatregelen", zo staat in de OESO-nota voor België. De OESO raadt België voorts aan om de uitgaven te beperken "op alle overheidsniveaus". De organisatie wijst er nog op dat de automatische loonindexering de periode van hoge inflatie kan verlengen. "De hoge grondstoffenprijzen zullen zich vertalen in de loonkosten", luidt het. Om te voorkomen dat de hoge werkloosheid leidt tot een structurele toename, moet een arbeidsmarkthervorming focussen op een flexibeler loonvormingsproces en op het aanmoedigen van mensen om een job te zoeken. De Nationale Bank gaat voor dit jaar uit van een economische groei van 1,8 procent. De Europese Commissie mikt net als de OESO op 2,4 procent. Volgend jaar verwacht de Commissie 2,2 procent groei; de Nationale Bank deed nog geen raming. In 2010 groeide de Belgische economie met 2,1 procent.