Slechte rating voor België

En het orkest speelde rustig voort terwijl de Titanic langzaam onderging. De aanval op onze spaarcenten wordt in allerijl voorbereid.

x