Hef-Boom

Zacheüs had destijds in het bijbels verhaal een boom nodig om Jezus te kunnen zien en in die ontmoeting herkende hij iets van Gods gedrevenheid.

Ann

“Mijn boom is de kunstgeschiedenis.”, zegt de gelovige kunstkenner.

De boom is een mooi beeld om uit te drukken dat we bemiddelende tekens, gebeurtenissen en ervaringen nodig hebben om iets te kunnen vermoeden en ervaren van een stille, goddelijke nabijheid.

Wat is jouw boom?

Is het de stilte?

Sommigen ervaren tijdens de lente, in de bloesems, iets van Gods glans.

Is de tedere verbondenheid die in de liefde kan openbloeien geen goddelijke vindplaats?

En wellicht zijn er nog tal van ontmoetingen en ervaringen die iets bemiddelen van Zijn stille gedrevenheid.

Misschien kunnen zulke bomen ook wel ervaren worden als Hef-Bomen.