Limburg klimaatneutraal

Knap wat mijn krant onderneemt om Limburg in 2020 klimaatneutraal te maken. Een belangrijk onderdeel van een effectief klimaatplan is ook het behoud van zo veel mogelijk open ruimte en natuur. Over milieutechnische maatregelen lees ik veel, maar over die andere dragende poot helaas niets. Niet bijzonder bemoedigend is dat het maatschappelijk draagvlak voor het milieu in het algemeen, zo klein is. Want in mijn zelfde krant lees ik dat wij Belgen zeer bezorgd zijn om de politiek, het prijsbeleid, de immigratie en nog van dattum maar van het milieu ligt blijkbaar niemand meer wakker. En nochtans is een duurzaam milieubeleid de kern van ons welzijn. Wakker worden burgers!

Herman Sourbron - Diepenbeek