Energiebedrijven richten centraal uitwisselingsplatform op voor België

De energiedistributienetbedrijven Eandis, Infrax, Ores en Sibelga hebben de vennootschap Atrias opgericht, met als doel tegen 2015 een federaal, centraal uitwisselingsplatform voor de Belgische elektriciteits- en gasmarkt te bouwen.

Met de oprichting van Atrias moet de uitwisseling van gegevens op de Belgische energiemarkt tussen leveranciers, transportnet- en distributienetbeheerders vlotter verlopen, luidt het.

belga.be

Wie verhuist, brengt zijn energieleverancier op de hoogte. Die stelt op zijn beurt de distributienetbeheerder in kennis. De doorstroom van dergelijke informatie verloopt via een zogenaamd clearing house. Tot nog toe waren er meerdere clearing houses actief op de Belgische energiemarkt. Dat maakt dat de verschillende marktpartijen met elk van deze clearing houses berichten moeten uitwisselen. Bovendien werkt elk opzet met een eigen informaticatechnologie. De gemeenschappelijke wens om naar een uniform systeem te gaan, heeft geleid tot de oprichting van één centraal clearing house voor België. De oprichting zal bijdragen tot de versterking, verbetering en vereenvoudiging van de werking van de Belgische energiemarkt, aldus de initiatiefnemers.