Obama pleit voor vrij Palestina

vtm.be

De Amerikaanse president Barack Obama heeft in zijn toespraak over het buitenlands beleid in het Midden-Oosten gepleit voor een onafhankelijk Palestina, binnen de grenzen van 1967. Hij looft ook de democratische revoluties in Noord-Afrika.