Voltooid verleden tijd

Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd gisteren in de Kamer aan de tand gevoeld omwille van zijn amnestie-uitspraak. Vorige zondag vond Stefaan De Clerck op de RTBF dat het eventueel ook mogelijk moet zijn om te vergeten wat er onder de Tweede Wereldoorlog gebeurde.

HBvL.be Het Belang van Limburg

De Franstaligen kwamen woorden te kort om uiting te geven aan hun verontwaardiging. Dat was trouwens ook vorige week donderdag al het geval toen de Senaat een amnestie-voorstel van het Vlaams Belang in overweging nam na een stemming van Vlamingen tegen Franstaligen.

Een overigens opmerkelijke stemming. Het Vlaams Belang dient met de regelmaat van de klok amnestie-voorstellen in. Omdat ze van oordeel zijn dat de repressie onrechtvaardig was,vooral de Vlamingen viseerde. Die werden nooit in overweging genomen omdat de sp.a samen met de Franstaligen consequent tegen stemde. Nu stemde de sp.a mee met de Vlamingen.

Wanneer Kamer en Senaat een wetsvoorstel in overweging nemen, dan wil dat enkel zeggen dat ze bereid zijn om er over te debatteren. Niet dat ze er mee akkoord gaan. Een debat over amnestie zou op zich best interessant kunnen zijn. Kwestie van eindelijk te weten wie voor en tegen is. Al kennen we dat antwoord in feite al. Er is geen meerderheid. De Franstaligen zijn tegen en aan Vlaamse zijde zijn minstens sp.a en Open Vld tegen.

Dat de Franstaligen het moeilijk hebben met de uitspraken van Stefaan De Clerck kunnen we goed begrijpen. Al is het misschien ook zo dat Stefaan De Clerck zich in het Frans uitdrukte en zich, zoals hij zelf beweert, vergiste in woordkeuze. Wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, mag men niet vergeten.

Vergeven zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Maar de Franstaligen willen er zelfs niet over discussiëren. Waardoor ook de amnestie-discussie is verworden tot een communautaire discussie. Nochtans was collaboratie geen exclusieve Vlaamse aangelegenheid. Ook in Franstalig België was er ideologische en economische collaboratie.

Het eind van de Tweede Wereldoorlog ligt 66 jaar achter de rug. Wie toen collaboreerde moet nu rond de 80 jaar en ouder zijn. Waar maken we ons nog druk over? Bart De Wever heeft dan ook overschot van gelijk wanneer hij stelt dat we best de tijd zijn werk laten doen. Nog even en dit probleem heeft zich vanzelf opgelost, is amnestie zonder voorwerp geworden. We hebben zo al genoeg problemen om ons nog druk te maken over iets dat straks voltooid verleden tijd is.

Eric Donckier