Spijbelaars krijgen time-out

Zoom.in

Meer en meer scholen pakken hun spijbelprobleem aan via het time-out project. Jongeren die spijbelen worden dan tijdelijk van school gehaald en krijgen een persoonlijke begeleiding.