AMNESTIE

De Franstalige partijen, hierin gesteund door Groen, weigeren elk gesprek over amnestie. Weer eens wordt het overduidelijk dat er een diepe kloof bestaat , ook inzake verzoening- tussen Franstaligen en Vlamingen. De Franstaligen kennen blijkbaar hun geschiedenis niet (inzake collaboratie). De Franstaligen hebben zelfs het lef om een nederlandsonkundige formataur DI RUPO het veld in te sturen.We hebben dit nog meegemaakt met Edmond Leburton…Gaan we ons weer eens laten rollen ?

x