Oude hal maakt plaats voor modern sportcomplex

Deze week is de aannemer gestart met de afbraak van de sporthal in Park de Soeverein. De sporthal was dringend aan vernieuwing toe. Onder andere de dakstructuur vertoonde veel problemen. “Het verleden maakt nu plaats voor de toekomst”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven.

Stad Lommel

“De oude sporthal verdwijnt en op dezelfde plaats wordt een gloednieuw, modern sportcomplex gebouwd.” Het nieuwe gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van 3.500 m² en omvat een sporthal, berging, turnhal, negen kleedkamers en een nieuwe locatie voor de speelpleinwerking. “De sporthal zal beschikken over vier volleybalterreinen (waarvan één centraal), vier basketbalterreinen (waarvan één centraal), twaalf badmintonterreinen en een zaalvoetbal/handbalterrein”, verduidelijkt voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Jan Swinnen. “De zaal is voorzien van vier uitschuifbare tribunes (uitbreidbaar tot zes) met een capaciteit van 532 zitplaatsen en is uitgerust met een zwevende sportvloer.” De turnhal wordt een kopie van het huidige turngedeelte in de Soevereinarena. “De inplanting van de toestellen en de mogelijkheden worden wel geoptimaliseerd”, aldus Jan Swinnen. “Verder wordt de toegang aangepast en is er veel aandacht besteed aan een betere circulatie naar de diverse locaties van het complex voor zowel de sporters als de toeschouwers. De kleedkamers van de Soeverein zullen deels mee geïntegreerd worden in het gebruik van de sporthal.” Ook de brasserie zal een facelift ondergaan. Ze zal veel zichtbaarder in het gebouw aanwezig zijn en nauwer aansluiten bij de sporthal. Gedurende de werkzaamheden worden de sportclubs in de Arena opgevangen. Als alles goed gaat, worden de werken aan de nieuwe sporthal eind 2011 afgerond. “Wellicht zal de afbraak bij velen nostalgische herinneringen oproepen”, zegt Peter Vanvelthoven. “De sporthal, gebouwd in 1971, was immers de eerste indoorlocatie voor de Lommelse basketbal- en volleybalclub. Later volgden nog de zaalvoetbalclub en de badmintonclub, die gedurende hun hele bestaan de sporthal als thuishaven hadden. Ook de Lommelse scholen waren van in de beginfase regelmatige bezoekers. Daarnaast bood de sporthal vele jaren plaats aan de jaarlijkse kampioenenhuldiging en werden er optredens georganiseerd. Eén van die grote manifestaties die sommigen wellicht is bijgebleven is het optreden van Up with People in de jaren ’80.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio