Luminus, L.M., Lanaken

Het is wraakroepend te moeten zien dat er op de eindafrekening van je factuur weer een groot bedrag moet bijgestort worden aan Luminus.

- - -

Zeker omdat je weet dat er vorig jaar (2010) reeds een verhoging was van de voorschotten die per maand moesten betaald worden

én dat je het energieverbruik van zowel gas als elektriciteit dit jaar (2011) bijna hebt gehalveerd door er zuiniger mee om te springen.

Waar gaat dat naar toe? Zeker voor de mensen die een kleiner inkomen hebben, moet dit een zware dobber zijn!

Het wordt tijd dat er iets gebeurt! Is dit te wijten aan die subsidies voor de zonne panelen van meer gegoede burgers, of door de windmolens?

Moet de "gewone" burger daar weer de dupe van zijn?

Of waar gaat het geld alweer heen?

Argh......