Amnestie, Koen Ooms, Hasselt

Het gehuil van de wolven, in casu cdH, PS, FDF, Ecolo, MR maar ook Groen! overstijgt elke mogelijkheid om ook nog maar en debat te voeren, om deze blz. in de geschiedenis om te draaien.

- - -

Moeten kinderen en/of kleinkinderen nog steeds met de vinger worden nagewezen om iets wat meer dan 65 jaar geleden gebeurd is?

Aan Bart De Wever, waarom nog langer met zulke sujetten een regering proberen te vormen om toch maar dit onland in stand te houden?

Aan cdH, PS, Ecolo, FDF en MR... laten we scheiden en neem de Groen ook maar mee!