Wat is wezenlijk?

Ooit - nog niet zo lang geleden - waren de grote woorden die mensen en groepen mobiliseerden: vrijheid, emancipatie, autonomie. Nu lijken mensen vooral uit te kijken naar: zingeving, naar een zinvol perspectief. Er is vraag naar een zingevingskader waarin men tal van ervaringen van lief en leed kan plaatsen.

Ann

Onze menselijke geschiedenis is de laatste jaren enorm versneld door wetenschap, technologie en ook door de markt: ”Immer vooruit, dappere Belgen”. Alles zou anders worden maar niet zoals men het verwacht had. Om aan de zinloosheid te ontsnappen zoeken mensen nu naar hoopvolle gemeenschappen. Ken jij ankerplaatsen waar mensen uitstijgen boven hun kleine 'ik' en waar ze proberen elkaars leven zinvol te maken door betrokken te leven?