Inwoners Louisiana: 'Afscheid nemen van alles'

Zoom.in

Inwoners van Louisiana treffen de laatste voorbereidingen voor hun evacuatie. Ze kunnen misschien nooit meer naar huis. Het water in de Mississippi staat zo hoog dat er maatregelen zijn getroffen.