Vaderlandslievende plechtigheid te Wiemesmeer

Op vrijdag 13 mei had de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Oud-Strijdersvereniging Zutendaal in samenwerking met de diensten van de gemeente plaats aan de twee monumenten gelegen aan de Sint-Jozefkerk. Prachtig lenteweer bracht de sfeer er onmiddellijk in toen om 10.

Leon MONSIEUR

45 uur de stoet zich in beweging zette. Vooraan oude legervoertuigen van Hell on Wheels, gevolgd door de leerlingen van het zesde jaar van de Vrije Basisschool Wiemesmeer, het Seniorenorkest Lanaken en 28 vaandels van Vaderlandslievende verenigingen en autoriteiten. Onder hen, naast burgerlijke en militaire vertegenwoordigers, ook een afgevaardigde van de Amerikaanse ambassade in de persoon van Majoor Ben Selzer. Na de plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door de kerkkoren van Wiemesmeer en Zutendaal, begon de eigenlijke plechtigheid aan de monumenten. Bij het hijsen van de nationale vlaggen van België en de V.S. weerklonken de twee nationale hymnen. Bloemen werden neergelegd aan de gedenksteen, opgericht ter ere van drie inwoners van Zutendaal: Jan-Frans Lemmens, gestorven in het concentratiekamp van Bergen-Belsen op 36-jarige leeftijd; Lambert Oyen, op 78-jarige leeftijd achtergebleven in het concentratiekamp van Buchenwald en Gaston Delsaer, op 22-jarige leeftijd gefusilleerd te Breendonk. Toespraken werden gehouden door de voorzitter van V.O.V. ZUTENDAAL en door schepen Hermans, waarna overgegaan werd tot het tweede gedeelte van de plechtigheid. Tijdens het spelen van het Amerikaans volkslied werd het nieuw Amerikaans monument ingehuldigd door majoor Selzer en schepen Hermans. Het vorige monument, opgericht ter ere van de piloten van de Amerikaanse luchtmacht was total loss. Van oktober 1944 tot juni 1945 werden vanaf het militaire vliegveld Y-29 operationele vluchten uitgevoerd door Amerikaanse jachtvliegtuigen en bommenwerpers. Y-29 was gelegen ten noorden van het huidige militaire vliegveld, binnen de perimeter van het militair domein. Na de bloemenhulde aan deze gedenksteen werd de plechtigheid afgesloten met het spelen van het Te Velde. Deze memorabele dag werd besloten met een receptie in de Mess van Kwartier Wevelsmoer. *********Om bij dit artikel te voegen, zal Martin REYSKENS foto's opsturen op het systeem.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio