referendum

De politici onderhandelen al sinds 2007 zonder resultaat. Het feit dat dit ook het geval was toen de NV-A klein of er niet bij was, bewijst de padstelling. Di Rupo wil niet bewegen. De Franstalige politici twijfelen of doorgaan met België nog zinvol is zonder jaarlijks veel geld uit Vlaanderen.

x

Is het in dat geval niet beter om de huidige toestand te rekken en vervolgens de volledige macht in Brussel te grijpen hoor je ze denken? Feit is dat verkiezingen niets meer oplossen. De vorige uitslag zou bevestigd worden en de padstelling evenzeer. Bijgevolg blijft een (bindend) referendum over. Strikt juridisch gezien is dit ongrondwettelijk, maar de vorige verkiezingen – en dit is toch veelzeggend - waren dat ook al. Zo kan elke Waal, Brusselaar en Vlaming – na een grondig en eerlijk (federaal) debat - aangeven welke richting hij of zij verkiest. Groot voordeel van een referendum: wat zal gebeuren zal gebeuren “in onze naam”