Asielopvang in België

Er komt steeds meer weerstand uit de bevolking om nog langer ongebreideld asielzoekers op te vangen en daarom dringt zich een volksreferendum op. Indien een meerderheid zich tegen asielopvang uitspreekt moet er een totale asielstop komen. Bovendien is asielopvang niet noodzakelijk voor de goede werking van het land. Daarom mag het niet uit algemene belastingsmiddelen bekostigd worden maar moet er een keuzebelasting komen. Deze mensen die zich uitspreken vóór asielopvang moeten dan een extra belasting betalen voor de kost van de

x