De Genks houden vrijemeningsbijeenkomst

De Genks is een project van de stad Genk onder leiding van Katrien Colson. Het beoogt de samenleving te bevorderen waarbij wederzijds respect en vrije mening centraal staat. Er is een strategie gebruikt waarbij een gespreksleider - in dit geval Saul Philippeth - een vrije meningsbijeenkomst leidt.

Tonino Di Pietrantonio

Hij krijgt de hulp van 'uitdagers' zodat de bijeenkomst in goede banen geleid wordt. Het thema wordt gekozen door de groep en zo wordt gezocht wat zij zelf kunnen doen om de samenleving zo goed mogelijk te maken, wat de groep kan doen en eventueel wat het beleid kan doen. De samenkomst was zeer goed. Iedereen was tevreden met het gesprek.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio