Riemster leerlingen zijn groter en zwaarder dan het Vlaamse gemiddelde

De gemeentelijke dienst Sport organiseerde dit schooljaar een grote fitheidstest bij alle 833 leerlingen van het lager onderwijs. Daarmee wil het beleid te weten te komen hoe het gesteld is met de fitheid van onze jongeren. Eerder onderzoek wees namelijk uit dat het gemiddeld Vlaamse kind, te dik is én te weinig beweegt.

Lieve Ketelslegers

De resultaten zijn bemoedigend, maar... alles kan beter! GOED: algemene conditie, globaal lichaamsgewicht, rompkracht. WERKPUNTEN: vetmassa is merkelijk hoger dan gemiddelde, algemene lenigheid is slecht, explosieve kracht is onvoldoende. De test wordt in 2013-2014 overgedaan. Intussentijd zal de dienst Sport de leerkrachten LO vragen om 10 minuten per les te spenderen aan de hierboven genoemde 'werkpunten'. Binnenkort krijgen ook alle ouders een boekje in de brievenbus met daarin de resultaten van de fitheidstest.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio