BNP Paribas Fortis haalt broeksriem aan

De directie van BNP Paribas Fortis wil de onkosten van de bankgroep de volgende jaren flink omlaag halen. Dat zou vooral moeten gebeuren door een grondige herziening van het verloningsbeleid bij de groep. Aan het behoud van de werkgelegenheid wordt niet geraakt.

belga.be

In ruil vraagt de directie wel "een collectieve inspanning" van de 18.500 personeelsleden.

Die inspanning lijkt vooral te bestaan uit maatregelen om het loonbeleid van Fortis te harmoniseren met dat van de Franse moedergroep BNP Paribas. Zo wordt eraan gedacht voortaan klantentevredenheid te hanteren als een van de criteria bij het berekenen van de variabele verloning. Het huidige salarismodel is in belangrijke mate nog prestatiegebonden. Door de grondige aanpassing wil BNP Paribas Fortis zijn kostenstructuur concurrentiëler maken ten opzichte van zijn concurrenten in de Belgische markt. De groep zou qua kostenefficiëntie de laagste score behalen bij de vier grootbanken. Concrete onderhandelingen met de vakbonden zijn nog niet opgestart.