Beke met verslag naar de koning

vtm.be

CD&V-voorzitter Wouter Beke is vanmiddag aan de koning zijn eindverslag gaan voorleggen en heeft gevraagd ontheven te worden van zijn opdracht als koninklijk bemiddelaar. De koning houdt zijn antwoord in beraad.