Tibetaanse thangka’s en Japanse go’eika-zangers komen naar Hasselt

In mei staat het boeddhisme centraal voor Vrijzinnig Hasselt, Vormingplus Limburg en Kleur Bekennen. Blikvanger is een tentoonstelling van Tibetaanse thangka’s. Japanse monniken komen speciaal naar België om een authentieke zuiveringsceremonie te voorzien van go’eika-gezangen.

lies vanmuysen

Het hele project 'Boeddhisme – godsdienst of levensbeschouwing' laat zien, horen en beleven wat boeddhisme is. Lezingen over de boeddhistische visie op sterven en dood en de positie van de vrouw geven een antwoord op relevante en actuele vragen. Een yogaworkshop brengt enkele boeddhistische principes in de praktijk. En in de boeddhistische tempel in Huy zie je hoe monniken hun leven leiden. Maar is het boeddhisme nu een godsdienst of een levensbeschouwing? Centraal staat niet zozeer de identiteit van Boeddha, wel de weg die door hem getoond is om de verlichting van het lijden te bereiken. Elke volgeling ontwikkelt zijn eigen inzicht. Er is geen centrale godfiguur, noch een instantie die geloofswaarheden vastlegt. Het boeddhisme is dus niet echt een religie (waarin de relatie met God centraal staat), maar eerder een wereldbeschouwing (een manier om het leven te zien). Dat vrijzinnigen zich bezig houden met het boeddhisme is niet zo verwonderlijk, volgens Tony Vaelen, voorzitter van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt (VOC): “Vanuit een actief pluralisme staan we open voor de ontmoeting en dialoog met andersdenkenden. We gaan eerder op zoek naar overeenkomsten dan verschillen. De zuiveringsceremonie bijvoorbeeld herinnert aan de opdracht te streven naar een samenleving van meer wederzijds respect, medeleven en een open geest. En wie kan daar iets op tegen hebben?” Bekijk het hele programma op vrijzinniglimburg.b


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio