Gelijke Onderwijs Kansen (GOK)

Er is de laatste maanden veel te doen rond witte scholen, zwarte scholen, concentratiescholen, kansarmoede, segregatie en sociale mix.

x

Ik wil een oproep doen om zeer nauwlettend toe te zien op het juiste woordgebruik.

Dikwijls gaat het dan over ‘zwakkere en gekleurde’ leerlingen.

Bedoeld wordt dan kinderen uit sociaal zwakkere milieu’s en omgevingen. Weet echter, en dat is fundamenteel, dat deze leerlingen/kinderen op zich niet zwakker zijn maar dikwijls evenveel talenten hebben dan de zogenaamde ‘sterkere’ kinderen. Het probleem is dat ze, door omstandigheden, niet evenveel kansen hebben en krijgen om die talenten verder te ontwikkelen. Dat is fundamenteel fout.

Kansarmoede slaat duidelijk niet alleen op ‘gekleurde’ kinderen, maar ook op ‘witte’ kinderen met een sociaal economische achterstelling.

Weet ook dat niet alle ‘gekleurde kinderen’ over dezelfde kam moeten geschoren. Ook daar ontstaat er een dualisering in kansen en mogelijkheden.

Door een juiste begripshantering kan stigmatisering en individuele culpabilisering voorkomen worden. Gelijke Onderwijskansen blijft een structureel en maatschappelijk probleem en geen individueel probleem.