Koning

Wanneer gaat men nu de poppenkast in de politiek maar ook in het koninklijk paleis stoppen? Altijd maar wordt Albert II als het cement tussen de gemeenschappen voorgesteld, het bindmiddel van België. Wees er maar van overtuigd dat achter de muren van het koninklijk paleis die verdomde Vlamingen worden verketterd omdat ze na 180 jaar plotseling het been stijf houden en niet willen toegeven aan de Franstalige bourgoisie. De koning legt een eed af waarin staat dat hij de grondwet zal beschermen. Dit houdt ook in dat de grondwet wordt toegepast. Dat dan nu koning Albert II eens onomwonden de Franstaligen verplicht deze grondwet te aanvaarden en toe te passen in al zijn facetten, ook de zaken die bij grondwet geregeld zijn wat betreft taalgebruik, bevoegdheden en deelgrenzen tussen Vlaanderen en Wallonië. Indien de Waalse politici dit zouden aanvaarden was er al een halve staatshervorming geregeld van de grote staatshervorming die de Vlamingen nu (terecht) eisen. Dat is wat de Vlaamse partijen moeten doen: één front vormen en wegblijven van de onderhandelingen zolang de Waalse politici ‘de grondwet’ als een vodje aan hun laars blijven lappen. Eens zien of de Walen nog beste maatjes zouden zijn met de koning en de monarchie mocht hij hen verplichten de grondwet na te leven en toe te passen zoals bij wet is vastgelegd.

x

Albert II zou niet lang meer het bindmiddel en het cement van België zijn. De koningskwestie van begin jaren ‘50 zou vlug opnieuw de kop opsteken in Wallonië.