Opgesloten in de kast

Beseft u wel hoeveel schade u aan Stef Snellen berokkent door dit verhaal zonder relevante nieuwswaarde - nota bene gedurende drie dagen en over twee bladzijden uitgesmeerd - in de krant te publiceren? Nogal logisch dat deze jongen niet meer naar school durft en dat zal heus niet om de betrokken leraar gaan. De redactie had dit verhaal gewoon niet mogen uitbrengen en op die wijze de geëmotioneerde moeder en vooral Stef tegen zichzelf moeten beschermen. Kwestie van als journalist het deontologische hart op de juiste plaats te dragen. Ik begrijp niet dat hoofdredacteur Eric Donkier - die ik nochtans bijzonder waardeer om zijn scherpe inzichten - dit heeft kunnen laten gebeuren. Dit is riooljournalistiek van het zuiverste gehalte met als uiteindelijk resultaat medemensen én kinderen te beschadigen.

x

Ik hoop dat deze - overigens voortreffelijke leraar- niet zal gesanctioneerd worden en het hele incident zal worden herleid tot de juiste proportie: een uit de hand gelopen grap, waarbij het in geen enkel geval de bedoeling was om een leerling schade toe te brengen. Dat laatste kan van de redactie van Het Belang van Limburg niet worden gezegd.

Gelieve derhalve te noteren dat wij met ingang van vandaag ons abonnement wensen op te zeggen. Dergelijke sensatie wensen wij niet in onze huiskamer. Wij mogen u dan ook verzoeken ons het resterende bedrag van ons abonnement terug te storten op het nummer BE74 001028734207.