Obama vordert een onderzoek

vtm.be

Barack Obama stelt zich vragen bij het jarenlange verblijf van terrorist Osama bin Laden in Abottabad, in Pakistan. Volgens Obama moet bin Laden over een netwerk beschikt hebben die hem beschermde. Pakistan gaat nu een onderzoek instellen.