Sibelco neemt nieuwe zandfabriek van 21 miljoen euro in gebruik

Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen heeft Sibelco een gloednieuwe fabriek voor zandveredeling in gebruik genomen. Met het project is een investering van 21 miljoen euro gemoeid.

Het Belgische bedrijf Sibelco is wereldwijd marktleider in de ontginning en veredeling van kwartszand, dat onder meer dient voor de fabricage van glas en zonnepanelen.

belga.be

De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 2 miljard euro en telt 10.000 werknemers. In België wordt er hoogwaardig zand ontgonnen in Lommel, Mol, Dessel en Maasmechelen. In die laatste gemeente stelde zich een probleem in het jaar 2000, toen de Sibelco-groeve en fabriek middenin het nieuwe Nationaal Park Hoge Kempen kwam te liggen, dat Europese bescherming geniet. Er werd toen met diverse overheden, milieu- en natuurinstanties een protocolovereenkomst gesloten waarbij Sibelco de oude installaties in de groeve 'Berg' zou verlaten in ruil voor een nieuwe locatie. Na 10 jaar van aanslepende vergunningsprocedures en een bouwtijd van veertien maanden, opende maandag de groeve Mechelse Heide Zuid en bijhorende zandveredelingsfabriek op grondgebied Maasmechelen de deuren. Voor Sibelco betekent de verplaatsing van de fabriek een zware financiële inspanning. Er werd 21 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in de nieuwste milieutechnieken als een zonnepanelenpark, geothermische warmtepompen, een groendak, rietveld voor sanitaire afvalwaterzuivering, geluidsarme installaties, gesloten watercircuit, enz. Ondertussen wordt de oude groeve Berg stillaan afgebroken. Deze zomer wordt gestart met de nabestemming van het gebied, dat zal dienen voor natuurontwikkeling en recreatie.