Heemkring Heidebloemke zoekt identiteit van mensen op foto's

Op donderdag 5 mei hield de vzw Heemkring Heidebloemke een opendeuravond in de tentoonstellingsruimte van de kring (bibliotheek, 2de verdieping). Deze avond kaderde in de reeks ‘Iedereen Donderdagt’ die de stad organiseert. Het is naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de kring dat er ook een receptie werd aangeboden.

jef habex

Het was een geslaagd dubbelfeest want voorzitter Jef Habex meldde met trots ook dat het heemkundig tijdschrift 'Het Heidebloemke aan zijn 70ste jaargang bezig is. Een klein honderdtal sympathisanten kwam naar die opendeuravond. Het stadsbestuur overhandigde bij monde van schepen Anniek Nagels een aantal kunstschalen van de Genkse kunstenaar Piet Stockmans aan de kring als erkenning voor de jarenlange inzet en het opsporingswerk dat de kring voor de stad doet. Ook de receptiekosten nam de stad gedeeltelijk voor haar rekening. In zijn welkomwoord dankte de voorzitter zowel het stadsbestuur als de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de kring en de Genkse bevolking. Steeds meer en meer mensen vinden trouwens de weg naar de heemrking. Tijdens de opendeuravond werd een aantal foto’s tentoongesteld waarop mensen staan afgebeeld wiens identiteit niet (meer) bekend is in de heemkring. Om tot een goede ontsluiting van de collectie te komen, is het noodzakelijk dat achterhaald wordt wie op deze foto’s staat afgebeeld. Geïnteresseerden die zelf over oude foto’s beschikken, kunnen die overigens steeds bezorgen aan de heemkring om eventueel ingescand te worden om zo het collectief geheugen van Genk te vergroten. De foto’s blijven overigens een aantal maanden hangen (tot eind september) zodat Genkenaren bijkomende informatie kunnen doorgeven. Melden we terloops dat de fototentoonstelling rond het wielrennen in Genk doorheen de jaren nog loopt tot eind mei.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio