Hogere ontslaguitkering voor arbeiders

Vanaf 1 januari 2012 kunnen arbeiders, die op straat worden gezet door hun werkgever, rekenen op een ontslaguitkering die kan oplopen tot 3.750 euro netto. Zo wordt de kloof tussen ontslagregelingen van arbeiders en bedienden weer kleiner. Dat staat te lezen in De Zondag.

Werk

De nieuwe maatregel zal tellen voor arbeiders, werknemers met een dienstencheque-overeenkomst en dienstboden. Wie voor 1 januari 2012 in dienst was, zal een bedrag krijgen dat berekend wordt op zijn dienstjaren. Dat wil zeggen 1.250 euro bij minder dan vijf jaar, 2.500 euro voor een anciënniteit tussen de 5 en de 10 jaar, en 3.750 euro daarboven. Als de arbeider deeltijds aan de slag was, zal de uitkering met het overeenkomende percentage dalen. De uitkering zal vrij van belasting en van sociale bijdragen zijn. Bij afdanking om dwingende reden of tijdens de proeftijd wordt er wel niets uitgekeerd. Beeld: PhotoNews