Gezinshereniging wordt strenger

vtm.be

Het parlement heeft nieuwe strengere regels goedgekeurd voor gezinshereniging. Migranten kunnen hun partner enkel naar ons land laten overkomen, als die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zelfs de PS heeft de regels goedgekeurd.