Gecontroleerd leven

Greep krijgen op de dingen, dat geeft een apart gevoel. Neemt het de angst weg die we vaak bij nieuwe en onbekende situaties ondervinden? Zijn we op zoek naar zekerheden in het leven of trachten we ons veilig te stellen, wat er ook gebeure? We hebben graag controle over dingen, situaties, personen, … Het lijkt ingebakken in het mens-zijn.

Ann

Is deze controle misschien iets van het eigen ‘ik’? Het is toch het ‘ik’ dat alles in handen houden wil. Vertrouwen we de ander nog wel door deze houding? Wanneer we gericht zijn op de ander, geeft men uit handen. Men vertrouwt iemand bijvoorbeeld een taak toe. Zit men dan voortdurend over diens schouder mee te kijken, te controleren? Naarmate het wij-gevoel belangrijker wordt, is de obsessie van controle beduidend minder. Natuurlijk, iemand moet de eindverantwoordelijkheid nemen, maar niet ten koste van! Leven is zichzelf juist geven en daarvoor krijgt men veel … en uiteindelijk ‘alles’ terug.