Inge Molemans Doctor in de taalkunde

Op maandag 2 mei promoveerde Inge Molemans (Overpelt) aan de universiteit van Antwerpen tot doctor in de taalkunde. De titel van haar doctoraatsverhandeling: Sounds like babbling. A longitudinal investigation of aspects of the prelexical speech repertoire in young children acquiring Dutch: normally hearing children and children with a cochlear implant.

Willy Molemans

Zij analyseerde m.a.w. de ‘brabbels’ van baby’s (tussen 6 en 24 maanden) en vergeleek hierbij normaal horende met gehoorgestoorde kinderen. Haar onderzoek is van belang voor de beslissing tot het operatief inplanten van een zogenaamd ‘cochleair implantaat’ bij ernstig gehoorgestoorde kinderen. Op de foto ziet u Inge met haar trotse ouders


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio