Planbureau verwacht nieuwe overschrijding spilindex in februari

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2012 opnieuw overschreden zal worden. Daardoor zouden de overheidswedden en sociale uitkeringen voor de derde keer in minder dan twee jaar met 2 procent verhoogd worden.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd nog maar net overschreden in april, en daarvoor in augustus 2010.

belga.be

Wanneer dat gebeurt, worden de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkering, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd; de overheidswedden volgen nog een maand later. "Overeenkomstig onze maandvooruitzichten zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2012", stelt het Planbureau. "Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2012 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2012 met 2 procent verhoogd worden."