ASO Methodeschool Van Veldeke in de startblokken

Vanaf september 2011 gaat scholengroep 16 in Hasselt van start met een secundaire ASO methodeschool ‘Van Veldeke’. Leerlingen kunnen er de richtingen Latijn en Moderne Wetenschappen volgen

De school werkt onder het motto ‘Graag is beter’.

inga

Kinderen en jongeren die graag leren, leren beter; leerkrachten die graag in hun school en klas werken, doen dat beter; ouders die graag participeren, participeren beter.

Van Veldeke heeft als doel een positief zelfbeeld bij de kinderen te ontwikkelen en de motivatie te bevorderen. De methodeschool draagt de volgende vier pijlers hoog in het vaandel: ervaringsgericht en vernieuwend werken, welbevinden en betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en samenwerken.

De infoavond van methodeschool Van Veldeke vindt plaats op maandag 2 mei 2011 in scholengroep 16, A. Hertzstraat 2, 3500 Hasselt om 19u30. Inschrijven zal dan ook mogelijk zijn.

ASO METHODESCHOOL van VELDEKE


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio