Extra geld voor investeringen sportinfrastructuur

Het stadsbestuur heeft het subsidiereglement voor infrastructuurwerken bij sportclubs flink uitgebreid. “We voorzien blijvend in budgettaire middelen voor de Lommelse voetbalclubs om kleine onderhoudswerken op een eenvoudige manier mogelijk te maken”, vertelt schepen van sport Kris Verduyckt.

Stad Lommel

“Daarnaast voorzien we een extra budget waarmee we alle sportclubs met eigen infrastructuur de mogelijkheid bieden om grotere nieuwbouw- of verbouwingswerken uit te voeren. De stad zal per dossier maximaal voor 45.000 euro tussenkomen.” Het stadsbestuur betoelaagt al jaren onderhoudswerken aan de sportterreinen en -gebouwen van de Lommelse voetbalclubs. “Kattenbos Sport, G.T. Kolonie, Lutlommel V.V., Verbroedering Lommel en V.V. Dorperheide Girls beschikken jaarlijks over een basistoelage van 3.500 euro”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Dit bedrag wordt vanaf nu verhoogd met een supplementaire toelage, die varieert van minstens 500 tot maximum 7.500 euro, naargelang de afdeling waarin de betrokken vereniging op 1 januari van het lopende dienstjaar uitkomt. Nieuw is dat ook het damesvoetbal op deze toelage kan rekenen nu het over een eigen infrastructuur beschikt.” Daarnaast genieten alle voetbalclubs een tussenkomst van 50% op de kostprijs voor het diepverluchten van maximum 4 terreinen, met een maximum van 900 euro per club. Nieuw vanaf dit jaar is de subsidie voor de nieuwbouw of verbouwingswerken van Lommelse sportverenigingen die over een eigen infrastructuur beschikken. “Het stadsbestuur kan hiermee een tussenkomst verlenen van 60% van de bouw- of materiaalkosten met een maximum van 45.000 euro per sportinfrastructuur. Elke club kan wel slechts eenmaal om de drie jaar een dossier indienen”, legt schepen Verduyckt uit. “Met deze subsidie willen we er voor zorgen dat de sportinfrastructuur, veelal in de Lommelse wijken, prima in orde blijft voor de Lommelse sporters.” De aanvragers moeten voor 30 september voorafgaand aan het jaar waarin de werken worden uitgevoerd, een aanvraag indienen bij het stadsbestuur met mededeling van plaats, bouwplannen, raming der kosten, lastenboek en minstens 3 offertes. Na goedkeuring door het stadsbestuur en afhankelijk van voornoemde bepalingen, kunnen de werken aangevat worden onder controle van het stadsbestuur.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio