Geldstromen

Er wordt altijd veel gesproken over de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië, maar waarom spreekt men zo weinig over de belastingstransfers van de zak van de modale burger naar die van de grote aandeelhouders? Het wereldje van het grote geld waar bonussen, aandelenopties en dividenden dagelijkse kost zijn wordt nooit in vraag gesteld!

x

Nochtans deze transfers vergroten de ongelijkheid én melken de staatskas leeg. Zij die vandaag aansturen op fiscale autonomie dromen er van de belasting voor de bedrijven nog verder naar omlaag te duwen. Sommigen willen zelfs een grote staatshervorming gebruiken om de sociale rechten van de werkende mensen te ontmantelen of die nu in het Noorden of in het Zuiden van het land wonen. In de huidige economische en politieke crisis hebben we meer dan ooit nood aan eenheid onder alle Belgen