Arbeidsmarkt steeds grijzer

In Vlaanderen is de vergrijzing al volop zichtbaar op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de meest recente werkgelegenheidscijfers, opgesteld door de federale overheidsdienst Economie. In 2010 telde Vlaanderen bijna 684.000 werkende 50-plussers, of ruim 43.

Werk

000 meer dan in het voorgaande jaar 2009. Het aantal werkende 50-plussers nam in een jaar tijd toe met 6,7 procent. Daartegenover stond een hele lichte daling van het aantal werkende Vlamingen jonger dan 50 jaar, met 4.265, tot 2.070.000. Vooral de middelste leeftijdsgroep - tussen 25 en 50 jaar - werd vorig jaar een stuk kleiner in omvang (-6.000). De jongste leeftijdsgroep, die van de -25-jarigen, groeide nog met 2.000 aan, tot ruim 211.000. Vorig jaar was 53,1 procent van de Vlaamse 50-plussers aan het werk. Wallonië en Brussel halen de 50 procent-grens niet. En ook tussen mannen en vrouwen is er nog een groot verschil. Tegenover 61,7 procent werkende mannen staat maar 44,4 procent werkende vrouwen boven de leeftijd van 50 jaar. De volgende jaren zal de uitstroom van 'oudere' werknemers richting pensioen enorm toenemen. Er dreigt een acute krapte aan kandidaat-werknemers. De Vlaamse werkgeversfederatie Voka lanceert een oproep aan haar 17.000 ledenbedrijven om de oudere werknemers zolang mogelijk aan boord te houden en tegelijk de groep van werkloze 50-plussers (zo'n 52.000 in Vlaanderen) meer kansen te geven. Beeld: Photonew